Legionella

 Algemene adviezen

 • Indien u langere tijd geen gebruik heeft gemaakt van uw verblijf (langer dan één week) wordt aangeraden alle tappunten door te spoelen (ook toiletreservoirs)
 • voor warmwatertappunten zoals een douchemengkraan met douchekop wordt aangeraden deze te spoelen met heet water (warmer dan 60 graden) afkomstig uit uw warmwatertoestel.
 • Reinig uw douchekop jaarlijks (ontkalken)
 • Voor het veilig functioneren van uw warmwatertoestel wordt aangeraden deze jaarlijks te laten onderhouden. Hierbij dient vooral gelet te worden op de temperatuurinstelling, deze moet minimaal 60 graden zijn.
 • Voor bezitters van boilers wordt aangeraden deze niet uit te schakelen tijdens korte periodes van afwezigheid. Na langere periode van afwezigheid ordt aangeraden de boiler voor gebruik eerst door te spoelen en daarna de temperatuur te verhogen tot boven de 60 graden.
 • Bij het bereiken van deze temperatuur wordt aangeraden deze temperatuur minimaal 1 uur te handhaven voordat u warmwater gaat tappen.
 • Bij geisers en combiketels is goed doorspoelen (ongeveer 3 minuten) op heetwatertemperatuur (hoger dan 60 graden) voldoende.
 • Bij gebruik van tuinslangen, voor onder andere besproeiing en waterspelletjes, wordt aangeraden deze na gebruik leeg op te bergen op een koele plaats
 • Voor gebruik eerst de slang kort doorspoelen (zodat de gehele inhoud van de slang ververst is) voordat er water verneveld wordt.
 • Bij gebruik van hogedrukreinigers wordt aangeraden deze na gebruik leeg weg te zetten. Leeg geldt in dat geval voor de slang met spuitlens en de eventuele voorraadtank aanweig in de hogedrukreiniger.
 • Vóór gebruik kunt u het beste het tappunt, waarop de hogedrukreiniger wordt aangesloten, eerst kort doorspoelen
 • Eventuele adembescherming tijdens het gebruik van een hogedrukreiniger is aanbevolen