Calamiteiten

Bij calamiteiten is de beheerder, of diens vervanger, altijd aanspreekpunt. Spoedreparaties kunnen alleen via de beheerder worden aangevraagd. Bij verzuim de beheerder in te schakelen zal de rekening betaald moeten worden door degene die een bedrijf heeft laten komen.